Sóc en David de Música, 

cul inquiet musical

tant a l'escola com a fora.

La vida sense música

 seria un error.

F.  Nietzche

Actualitzant les cançons

 infantils dins l'escola i fora.